NIMBUS


AKTUÁLNĚ PROJEKTY REFERENCE SLUŽBY O SPOLEČNOSTI KONTAKT
EN GDPR & Cookies

NIMBUS Architects s.r.o. je projektová společnost se sídlem v Praze. Vznikla z původního architektonického studia BDA Architekti, založeného v roce 1999. Nový název a struktura společnosti - NIMBUS – existuje od roku 2009. 16 let zkušeností s projekty v České republice i v zahraničí tvoří vysoce profesionální tým architektů, stavařů a technických profesí, včetně designu, grafiky a zahradní architektury.

NIMBUS Architects s.r.o. vytváří dynamické a kreativní pracovní prostředí s důrazem na týmovou práci a, jak je naznačeno v názvu, stále nová řešení. Naše pracovní postupy jdou přes průzkumy a analýzu podkladů, týmovou diskusi a argumentaci ke kreativnímu návrhu, s uplatněním precizní faktické, technické a technologické znalosti tématu a s porozuměním obchodnímu záměru klienta. Naším cílem a přáním je tvořit architekturu, která si nezadá s kulturními hodnotami historických staveb, a současně deklaruje svěží a skvělou přítomnost 21. století – designem, konstrukcí a technickým řešením. Je příjemné konstatovat, že se nám klienti vracejí s novými projekty, takže vznikají dlouhodobé a důvěryhodné vztahy.

Široká škála našich projektů je dána tím, že věříme, že specializace v architektuře může znamenat stagnaci, a že každé nové téma je inspirací. Naše portfolio zahrnuje projekty bydlení, administrativy, hotelů, obchodů, technologických a průmyslových staveb, staveb pro sport a lázeňství, budov pro kulturu a vzdělávání. Zvláštní kapitolou jsou projekty dopravních staveb – mosty, řízení letového provozu a metro – podzemní a nadzemní stanice. Naše projekty mohou obsahovat masterplan, design interiéru nebo jednotlivých prvků v něm, grafický design, projekt zahrady nebo krajinářského celku. Větší projektové celky zajišťujeme s pomocí našich dlouhodobých obchodních partnerů, jako je např. specializovaná firma Mott MacDonald.

Projekt u nás zpracovaný obvykle obsahuje tyto fáze:

   § Studie: skici, konzultace, prezentace
   § Projekt k územnímu řízení, vč. zajištění ÚR
   § Projekt ke stavebnímu řízení, vč. zajištění SP
   § Projekt pro provádění stavby
   § Projekt interiéru vč. mobiliáře
   § Projekt zeleně
   § Autorský dohled na stavbě a pomoc při kolaudačním řízení

To vše zahrnuje řízení projektu a jeho koordinaci, architekturu, statiku, stavebně-konstrukční řešení, technické a technologické řešení.

Team NIMBUS Architects

Jitka Dvorská
jednatelka společnosti
NIMBUS Architects
Tereza Cihlářová
architekt
NIMBUS Architects
Šárka Košťálková
architekt
NIMBUS Architects
Martina Matiášková
architekt
NIMBUS Architects
Ondřej Strejček
architekt
NIMBUS Architects
Michaela Procházková
webdesigner
NIMBUS Architects


Team NIMBUS Architects