NIMBUS


AKTUÁLNĚ PROJEKTY REFERENCE SLUŽBY O SPOLEČNOSTI KONTAKT
EN GDPR & Cookies

PROJEKTY

- administrativní a komerční budovy
- hotely
- obytné soubory, rodinné domy
- průmyslové a technologické stavby
- dopravní stavby
- sportovní stavby a lázně
- vzdělávací objekty


Vše včetně konceptů, generelů, projektů interiéru, grafiky, úpravy krajiny a zeleně.

FÁZE PROJEKTOVÝCH PRACÍ

- Studie, skici, 3D obrázky / prezentace
- DÚR - Dokumentace k územnímu řízení
- DSP - Dokumentace ke stavebnímu řízení
- RDS - Realizační dokumentace stavby
- Projekt interiéru včetně mobiliáře
- Grafika


Vše včetně řízení projektů, koordinace a autorského / technického dohledu při provádění staveb. Projektové fáze obsahují všechny profese - architektura, statika, stavebně-konstrukční řešení, technická řešení a technologie staveb.

FIREMNÍ KULTURA

Naše práce je založena na dlouholeté zkušenosti v oboru. Zvláštní důraz klademe na výběr členů tvůrčího a projektového týmu, kdy rozhodující jsou pro nás nejen odborné znalosti, dovednosti a talent, ale také entuziasmus, schopnost pracovat v týmu a komunikovat. Každý náš projektový tým úzce spolupracuje už od fáze studie (architekt - statik - specializované profese), což urychluje a zjednodušuje projektový proces. Ve všech projektech se v rámci zadání a rozpočtu snažíme předkládat taková řešení, která šetří energie (při výstavbě i v provozu budovy) a životní prostředí. Naše chování ke klientovi považujeme za zodpovědné a korektní, v praxi to znamená na příklad že šetříme projektový i stavební rozpočet, dodržujeme stanovené termíny a komunikujeme takovým způsobem, aby nedocházelo k nedorozuměním a aby se klient cítil komfortně v tom, co za své peníze dostává.

- pečlivý výběr projektantů
- týmová práce
- udržitelnost systémů a ohled na životní prostředí
- odpovědnost a loajalita ke klientovi

Ocenění:

2005
Stavba Roku 2005
za projekt ATCC - Středisko Řízení Letového Provozu v Praze Jenči

2012
Nominace na titul Stavba Roku 2012
za projekt Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova v Praze